Derfor er master data management vigtigt for din virksomhed

 

Først og fremmest kan master data management på et meget grundlæggende niveau eliminere overflødige og inkonsekvente versioner af de samme stamdata under forskellige operationer i din organisation. Dette er vigtigt, fordi en organisations master data indeholder alle oplysningerne i en organisation, der er vigtige for virksomhedens aktiviteter og er konsistent på tværs af alle systemer, applikationer og processer.

Implementering af master data management

Omfanget og kompleksiteten af ​​oplysninger er steget kraftigt i alle brancher, og fordi data er en virksomheds mest værdifulde aktiv, er den effektive styring af denne massive mængde data afgørende for ydeevnen. Organisationer har mange forskellige brugere, systemer og applikationer i hele deres forretningsprocesser, hvilket yderligere øger sandsynligheden for dobbeltarbejde og fejl. Selvom et firma er i stand til at eliminere fejl, har få organisationer kun ét sæt master data. Når virksomheder udvider sig gennem fusioner og overtagelser, kan det også være problematisk at fusionere de efterfølgende master data sæt. Det er derfor vedligeholdelse af overlegne, konsekvente og pålidelige stamdata via master data management, ikke kun er vigtigt for organisationer, men er blevet en nødvendighed.

Effektiv implementering af master data management kræver oprettelse og vedligeholdelse af stamdata; indsatsen vil blive spildt, hvis løsningen ikke indeholder værktøjer og processer til effektivt at opretholde, opdatere og udvide. For at få succes, er master data management bedst implementeret, når du starter med nogle få nøglekilder og derefter udvider dig yderligere ved at oprette og inkorporere nye data.

En effektiv master data management projektplan vil omfatte disse faser:

 • Genkend og klassificere kilder til stamdata
 • Anerkende master data producenter og forbrugere
 • Saml og analysere metadata
 • Tildel dataovervågere
 • Gennemfør et dataudstyr program og data autorisation kongres
 • Udvikl master data model
 • Vælg værktøjssæt
 • Design infrastrukturen
 • Generer og test master data
 • Modificere de producerende og forbrugende systemer
 • Gennemfør vedligeholdelsesprocesserne

Bisnode kan også hjælpe dig yderligere med at implementere master data management i din virksomhed for en mere effektiv forretning samt korrekt håndtering af kundedata.